Sådan viser du den aktuelle tid i et Google-ark

En af de mange funktioner, som Google Sheets-brugere kan udføre i appen, er at vise det aktuelle tidspunkt. Førstegangsbrugere kan blive forvirret med syntaksen i starten, men heldigvis er visning af tid i dit regneark en forholdsvis ligetil proces.

Sådan viser du den aktuelle tid i et Google-ark

I denne artikel viser vi dig, hvordan du bruger disse funktioner til at vise aktuel tid ved hjælp af de to mest populære funktioner: NU og TID. Uanset om du vil vise både dato og klokkeslæt eller kun én værdi, har disse funktioner dækket dig. Du vil også lære, hvordan du tilpasser resultaterne, så du kan få mest muligt ud af denne praktiske funktion.

Nedenfor finder du detaljerede instruktioner om, hvordan du viser aktuel tid ved hjælp af de mest almindelige funktioner.

Sådan tilføjer du det aktuelle klokkeslæt og dato ved hjælp af NU

Lad os starte med en af ​​de mest udbredte funktioner til at vise den aktuelle dato. Du kan bruge denne formel til at tilføje den aktuelle dato (eller klokkeslæt) til dit regneark eller indarbejde det i en anden dato- eller tidsformel.

Syntaksen for NU-funktionen er som følger:

=NU()

Denne syntaks består af navn, parenteser og kommaseparatorer. Den har ingen argumenter, der normalt er en del af syntaksen og er indtastet inden for parentes.

Hvis du laver bogføring eller udfører andre opgaver, der kræver, at du tilføjer den nøjagtige dato og klokkeslæt på et specifikt regneark, er det bedst at bruge NU-funktionen.

 1. Åbn et Google-regneark, eller opret et nyt.
 2. Klik på en celle, hvor du vil vise den aktuelle dato og klokkeslæt. Dette vil gøre cellen aktiv.
 3. Skriv "=NU() "og tryk enter. Klammerne sikrer, at du bruger dette ord som en funktion. Du vil nu se datoen og klokkeslættet vises i cellen, hvor du har indtastet formlen. Du kan se hele funktionen i bjælken øverst på arbejdsarket.

Her er, hvad du bør vide om NU-funktionen:

 • NU-funktionen er flygtig. Den genberegner eller opdaterer, hver gang dens regneark redigeres. I regnearksindstillingerne kan du vælge at genberegne regnearket "Ved ændring og hvert minut" eller "Ved ændring og hver time." Der er dog ingen måde at slå omberegninger af flygtige funktioner fra.
 • Datoen og klokkeslættet, der vises i regnearket, vil altid referere til det aktuelle tidspunkt efter genberegning af regnearket og ikke datoen og klokkeslættet for dets første indtastning.
 • Du kan ændre talformateringen for at skjule en komponent af funktionen.

Sådan indsætter du den aktuelle dato ved hjælp af TODAY

For kun at vise den aktuelle dato i Google Sheets uden tidsstemplet, er det bedst at bruge funktionen I DAG. Afhængigt af dine lokale indstillinger vil datoen blive vist i formatet DD/MM/ÅÅ eller MM/DD/ÅÅ. I lighed med NU-funktionen har TODAY ingen argumenter. Det betyder, at der ikke vil være nogen syntaks mellem parenteserne.

Følg nedenstående trin for at indsætte den aktuelle dato ved hjælp af funktionen I DAG:

 1. Vælg en tom celle fra dit Google Sheet for at gøre den aktiv.
 2. Skriv "=I DAG()” og tryk enter.

Cellerne, der indeholder TODAY-formlen, opdateres hver dag, og du kan yderligere tilpasse formateringen til at bruge tal eller tekst efter dine præferencer.

Formatering af dine dato- og tidsformler

Som standard viser NU-funktionen et tids- og datotidsstempel på dit Google Sheet. For at ændre denne indstilling skal du justere formateringen for cellen, der indeholder tidsstemplet. De samme formateringsregler gælder også for TODAY-formlen.

Følg nedenstående trin for at ændre formateringen af ​​dine formler:

 1. Vælg cellen, der viser tidspunktet og datoen med formlen NU (eller I DAG).
 2. Klik på "Format" fra værktøjslinjen over regnearket.

 3. Hold markøren over indstillingen "Nummer" fra rullemenuen.

 4. Vælg "Tid", hvis du ønsker, at funktionen kun skal vise den aktuelle tid. På samme måde skal du vælge "Dato" for at funktionen kun skal vise den aktuelle dato.

Hvis du vil ændre funktionsformatet NU eller I DAG, kan du gøre det fra menuen Formater ved at følge nedenstående trin:

 1. Vælg den celle, du ønsker at ændre. Du kan også vælge en række celler.
 2. Klik på "Format", derefter "Nummer" og "Flere formater". Derefter skal du kigge efter indstillingen "Flere dato- og tidsformater", som åbner en ny dialogboks.

 3. Du kan vælge mellem mere end et dusin formater. Vælg den, du ønsker, og klik på knappen "Anvend" øverst til højre i dialogboksen. Datoen kan skrives i form af tal, inkludere tekst eller have yderligere tegn (skråstreg).

 4. Gå tilbage til cellerne for at kontrollere, om de matcher det format, du har angivet.

Du kan anvende forskellige formater til forskellige celler på dit Google Sheet.

Yderligere ofte stillede spørgsmål

Hvordan indsætter jeg statiske tidspunkter eller datoer i Google Sheet?

Hvis du foretrækker at arbejde med statisk dato og klokkeslæt, kan du bruge en genvejsmulighed, der inkluderer enten manuelt at skrive dato og klokkeslæt eller indtaste dem ved hjælp af følgende kommandoer:

• "Ctrl +;" – statisk datogenvej (Windows)

• "Ctrl + Shift + :" – statisk genvej til tid og dato (Windows)

• "Kommando + ;" – statisk tidsgenvej (Mac)

Formlerne NU og I DAG kan ikke vise statiske tider.

Kan jeg stadig tilføje det aktuelle klokkeslæt og dato ved hjælp af GoogleClock?

Tilføjelse af aktuel tid og dato ved hjælp af GoogleClock understøttes ikke længere. Denne funktion blev brugt til regneark, der blev offentliggjort på nettet og kun lejlighedsvis opdateret. I stedet for GoogleClock kan du bruge formlerne NU eller I DAG til at tilføje aktuel tid og dato i dit Google-regneark.

Kan jeg konvertere tiden til en decimal i Google Sheets?

Chancerne er, at du muligvis skal konvertere dataværdierne for klokkeslæt og dato i dit ark til decimaler. Denne konvertering er ofte til stede, når forskellen mellem start- og sluttidspunkter for en opgave konverteres til decimaler.

For at konvertere tid til decimaltal i Google Sheets kan du bruge tidsfunktionerne såsom HOUR, MINUTE eller SECOND eller funktionen TIDSVÆRDI.

HOUR-funktionen

Timefunktionen indtager en bestemt tidsværdi og returnerer kun dens timekomponent. Så for tidsværdien "05:14:40" returnerer den ''5'', når den runder af til nærmeste time.

Her er funktionssyntaksen:

=TIME(tid)

I denne funktion viser "tid" en tidsværdi eller en reference til en celle med en tidsværdi.

MINUTE-funktionen

Denne funktion gør det samme som den forrige, men returnerer kun minutværdien. For den samme tidsværdi "15:14:40" vil den returnere ''15.''

Her er syntaksen:

=MINUT(tid)

DEN ANDEN funktion

Ligesom funktionen HOUR og MINUTE returnerer funktionen SECOND den anden komponent af en celles tidsværdi. Så hvis vi tager det samme eksempel, "15:14:40", vil funktionen returnere ''40.''

Syntaksen er som følger:

=SEKUND(tid)

Konvertering af tid til antal timer

Når du har time-, minut- og det andet tal i en tidsværdi, kan du også konvertere det til en decimal, der svarer til denne værdi i form af timer ved at bruge formlen nedenfor:

=TIME(B3)+MINUT(B3)/60+SEKUND(B3)/3600

B3 i dette eksempel refererer til den celle, hvor tidsværdien er aktiv. Det kan være enhver celle, du vælger på dit regneark.

Konverter tid til antal minutter

Du kan følge den samme logik for at konvertere en tidsværdi til decimalen svarende til antallet af minutter.

=TIME(B3)*60+MINUT(B3)+SEKUND(B3)/60

Igen er B3 her kun en illustration.

Konverter tid til antal sekunder

=TIME(B3)*3600+MINUT(B3)*60+SEKUND(B3)

Dette er den formel, du skal anvende for at konvertere tid fra cellen, der indeholder tidsværdien (vi antager, at det er B3) til et antal sekunder.

Tiden venter ikke på nogen

Visning af aktuel tid og dato i Google Sheets er en simpel handling, som alle kan udføre med lidt hjælp. Denne artikel gav dig alle de nødvendige instruktioner til problemfrit at vise alle tids- og datoværdier, du har brug for, formatere dem eller konvertere dem til decimaltal.

Uanset om du er finans- eller dataanalytiker, eller du blot ofte arbejder på regneark, behøver du aldrig at bekymre dig om at vise tid og dato på dine ark igen.

Til hvilke operationer bruger du formlerne NU og I DAG? Foretrækker du at beholde standardnummerformateringen eller ændre den til en mere specifik? Del dine oplevelser i kommentarfeltet nedenfor.